Φορτώνει...

Διαστάσεις μετρήσεων standard μεγέθους

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- 'Oλες οι μετρήσεις να γίνονται με μεζούρα, σε γυμνό σώμα.
- Τα μέλη του σώματος που μετριούνται να είναι σε ουδέτερη φάση.
- Υπάρχουν δύο είδη μετρήσεων:
   α)Περίμετρος(όπου στο σχήμα βλέπουμε μια απλή γαλάζια γραμμή).
   β)Απόσταση(όπου στο σχήμα βλέπουμε τη γαλάζια γραμμή με βελάκια στις άκρες).

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η μέτρηση Νο3 γίνεται στο πίσω μέρος του σώματος(στην πλάτη).
- 'Oπου αναφέρεται η λέξη "ακρώμιο" εννοοείται το σημείο του ώμου που ακουμπάμε την άκρη της άρθρωσης και όχι το εξωτερικό σημείο του μπράτσου.
- Η μέτρηση Νο7 καθορίζει το ύψος του σακακιού. Αν γίνει πολύ χαμηλά ή πολύ ψηλά θα υπάρχει πρόβλημα στο κούμπωμα της στολής. Για μια σωστή μέτρηση δεν πρέπει να είναι πιο ψηλά αλλά ούτε και πιο χαμηλά από τα γεννητικά όργανα.

 

- Οι διαστάσεις  μπορούν να έχουν μια απόκλιση 3% λιγότερο ή περισσότερο από τις αναγραφόμενες σε κάθε  μέγεθος.
- Αν δεν ισχύει το παραπάνω τότε σωστή επιλογή είναι κατασκευή στολής επί μέτρω.